Hva er et Joint Venture (JV)?

Et joint venture (JV) er en forretningsordning der to eller flere parter er enige om å samle ressursene sine for å utføre en spesifikk oppgave. Denne typen ordninger brukes ofte når to selskaper ønsker å gjennomføre et prosjekt sammen, men ikke ønsker å danne et formelt partnerskap. I de fleste tilfeller bidrar hver part i fellesforetaket med en del av den totale kapitalen som kreves og deler i fortjenesten (eller tapene) generert av foretaket.

Hvilken virksomhet av følgende er egnet for joint venture?

Det finnes mange typer virksomheter som egner seg for joint ventures. Noen virksomheter er imidlertid mer egnet for joint ventures enn andre. For eksempel er bedrifter som krever mye kapitalinvesteringer eller som er høyrisikobedrifter, ofte bedre egnet for joint ventures. Andre virksomheter som kan være gode kandidater for joint ventures inkluderer virksomheter som har et unikt produkt eller en unik tjeneste, eller som ekspanderer til nye markeder. Hvilken type enhet er en JV? En JV er et joint venture, som er en type forretningsenhet som er dannet av to eller flere parter for å gjennomføre et spesifikt prosjekt eller satsing. Partene er enige om å dele fortjeneste og tap av virksomheten. Er et joint venture det samme som et partnerskap? Nei, et joint venture er ikke det samme som et partnerskap. Et joint venture er en forretningsordning der to eller flere parter er enige om å samarbeide for å nå et bestemt mål. Et partnerskap er et formelt forretningsforhold mellom to eller flere parter som er enige om å samarbeide for å oppnå et felles mål.

Hva er en joint venture-quizlet?

Et joint venture er en forretningsordning der to eller flere parter er enige om å samarbeide for å nå et bestemt mål. Partene er enige om å dele ressurser, risikoer og belønninger. Joint ventures brukes ofte til å forfølge nye forretningsmuligheter eller for å gå inn i nye markeder.

Hvordan joint venture dannes?

Et joint venture er en type selskap som er dannet av to eller flere enheter med det formål å utføre en spesifikk forretningsforetak. Enhetene som danner fellesforetaket er vanligvis selskaper som har komplementære ressurser, for eksempel komplementære produkter, teknologier eller markedsføringsstrategier. Fellesforetaket lar selskapene slå sammen ressursene sine og dele risikoene og fordelene ved virksomheten.

Det er flere trinn som vanligvis er involvert i å danne et fellesforetak:

1. Det første trinnet er å identifisere forretningsmuligheten som fellesforetaket vil forfølge. Selskapene som er interessert i å danne fellesforetaket, må bli enige om muligheten de vil forfølge.

2. Det neste trinnet er å identifisere ressursene som hvert selskap vil bringe til fellesforetaket. Selskapene må bli enige om hvilke ressurser, for eksempel penger, personell eller teknologi, hvert selskap skal bidra med til satsingen.

3. Neste trinn er å forhandle vilkårene for fellesforetaket. Selskapene må bli enige om hvordan satsingen skal struktureres, for eksempel hvem som skal styre satsingen og hvordan overskuddet skal deles.

4. Neste trinn er å sette opp den juridiske strukturen til fellesforetaket. Selskapene må bli enige om den juridiske strukturen til virksomheten, for eksempel om det vil være et partnerskap, aksjeselskap eller aksjeselskap.

5. Neste steg er å utarbeide en felleskontrollert avtale. Selskapene må bli enige om vilkårene i avtalen, for eksempel varigheten av satsingen, rollene og ansvaret til hvert selskap, og tvisteløsningsprosessen.

6. Det siste trinnet er å gjennomføre joint venture-avtalen. Selskapene må signere avtalen og ta alle andre skritt som kreves for å offisielt danne fellesforetaket.