Hva er Bullet Dodging?

Begrepet "kuleunnvikelse" brukes ofte for å beskrive handlingen med å unngå eller avlede kuler. Dette kan gjøres på en rekke måter, som å bruke dekning, superhastighet eller avanserte reflekser.

Bør jeg ta ut 401k?

De fleste 401k-planer lar deltakerne låne mot kontosaldoen, og mange 401k-planer lar deltakerne ta et vanskelig uttak i tilfeller av økonomisk behov. Å ta ut 401k bør generelt være en siste utvei.

Når du tar ut dine 401k, vil du skylde inntektsskatt på beløpet du tar ut, og du vil også bli underlagt en straff for tidlig uttak på 10 % hvis du er under 59 ½ år.

I tillegg vil utbetaling av 401k redusere pensjonssparingene dine permanent, og vil sette deg tilbake når det gjelder din langsiktige økonomiske sikkerhet.

Hva er dobbelttrykk for å dra?

Når du dobbelttrykker for å dra, ber du i hovedsak enheten om å registrere to raske trykk etter hverandre som en enkelt interaksjon. Dette kan være nyttig i en rekke scenarier, men brukes oftest som en måte å velge og flytte elementer på en skjerm på uten først å måtte gå inn i en "dra"-modus.

La oss for eksempel si at du ser på en liste over elementer på telefonen din og du vil flytte en av dem til et annet sted på listen. Normalt må du trykke og holde på elementet for å gå inn i en dra-modus, og deretter kan du flytte det til det nye stedet. Med dobbelttrykk for å dra kan du ganske enkelt dobbelttrykke på elementet og deretter dra det til det nye stedet uten å måtte gå inn i en separat dramodus.

Det er en rekke andre potensielle bruksområder for dobbelttrykk for å dra også, men dette er den vanligste. Hvis du ofte vil flytte rundt på elementer på skjermen, kan dobbelttrykk for å dra være en nyttig snarvei. Hva er fjærbelastet delay Mac? Fjærbelastet forsinkelse MAC er en lønnskompensasjonsordning der arbeidstakers lønn reduseres dersom arbeidsgiver ikke gir avtalt oppsigelsestid før arbeidstakerens oppsigelse. Hva er det motsatte av en trykkfjær? Det motsatte av en trykkfjær er en forlengelsesfjær.

Hva er fjærbelastede alternativer?

Fjærbelastede opsjoner er opsjoner som utøves automatisk dersom den underliggende aksjekursen når en viss terskel. Terskelprisen settes typisk til en pris som er høyere enn innløsningskursen, noe som betyr at opsjonen kun vil bli utøvd dersom aksjekursen stiger over terskelen.

En fordel med fjærbelastede alternativer er at de kan bidra til å beskytte mot nedsiderisiko. Hvis aksjekursen faller under terskelen, vil opsjonen ikke bli utøvd og investoren vil ikke pådra seg noen tap.

En annen fordel med fjærbelastede alternativer er at de kan gi en måte å delta i oppsidepotensialet uten å måtte sette inn ekstra kapital. Hvis aksjekursen stiger over terskelen, vil opsjonen utøves og investoren mottar utbetalingen.

Den største ulempen med fjærbelastede alternativer er at de kan være vanskelige å forutsi. Terskelkursen er ofte satt på et nivå som er svært nær gjeldende aksjekurs, noe som betyr at selv en liten bevegelse i aksjekursen kan føre til at opsjonen utøves.

En annen ulempe med fjærbelastede alternativer er at de kan være dyre. Kostnaden for opsjonen er typisk basert på terskelprisen, noe som betyr at opsjonene kan bli ganske dyre dersom terskelen settes til en høy pris.

Totalt sett kan fjærbelastede opsjoner være et nyttig verktøy for investorer som ønsker å beskytte seg mot nedsiderisiko eller delta i oppsidepotensiale. De kan imidlertid være vanskelige å forutsi og kan være dyre.