Nødfond

Et nødfond er en sparekonto som brukes til å dekke uventede utgifter, for eksempel tap av jobb, medisinske regninger eller bilreparasjoner. Kontoen skal ha nok penger til å dekke tre til seks måneders levekostnader. Hva er metode for avskrivningsfond? Avskrivningsfondsmetoden er en sparemetode der en del av kjøpesummen for en eiendel settes av i et … Les mer