Hvordan fungerer mikrosparekontoer?

Mikrosparekontoer er en type sparekonto som er designet for å hjelpe lavinntektsindivider og familier med å spare penger. Disse kontoene har vanligvis lave minimumssaldokrav og gir høyere rente enn tradisjonelle sparekontoer. I tillegg har mikrosparekontoer ofte ingen gebyrer knyttet til dem. Mikrosparekontoer kan være et nyttig verktøy for de som prøver å spare penger, men … Les mer