Takeaway

En takeout er et eiendomsbegrep som refererer til kjøp av en eiendom av en långiver for å generere midler til et nytt lån. Takeout-prosessen skjer vanligvis når en låntaker refinansierer boliglånet eller tar opp et nytt lån. Det nye lånet brukes så til å betale ned det gamle lånet, og låntakeren sitter igjen med differansen … Les mer

Hvordan bruke inntektsmetoden til å verdsette fast eiendom

Inntektstilnærmingen for å verdsette eiendom er basert på forutsetningen om at verdien av en eiendom er lik nåverdien av dens fremtidige netto kontantstrømmer. Med andre ord er verdien av en eiendom lik summen av alle dens fremtidige kontantstrømmer, diskontert med en passende rente. Det er to hovedmetoder for å estimere fremtidige kontantstrømmer: direkte kapitaliseringsmetoden og … Les mer

Netto leieavtale

En netto leieavtale er en type leieavtale der leietaker er ansvarlig for å betale ikke bare husleien, men også eiendomsskatt, forsikring og vedlikeholdskostnader. Utleier er derfor fritatt for dette ansvaret, men leietaker betaler en høyere leie som følge av dette. Hvordan beregnes trippel netto leie? Triple netto lease (NNN) er en leieavtale på en eiendom … Les mer

Hva du trenger å vite om Opcos

Opcos: Det grunnleggende du trenger å vite Hva er en Opcos? En Opcos er en type investeringsbil som lar investorer slå sammen ressursene sine og investere i eiendomsprosjekter. Opcos brukes vanligvis av større investorer, for eksempel institusjonelle investorer, for å samle ressursene sine og investere i større prosjekter. Hva er de 3 viktigste faktorene i … Les mer

Beleggsgrad

Beleggsprosenten er andelen utleieenheter i en gitt eiendom som er bebodd av leietakere. En eiendom med høyt belegg vurderes å være mer ønskelig og verdifull enn en med lav belegg. Er ADR og ARR det samme? Nei, ADR og ARR er ikke det samme. ADR (Average Daily Rate) er et mål på gjennomsnittlig pris betalt … Les mer

Hva er seksjon 1231-gevinst?

Seksjon 1231 gevinst er gevinsten realisert fra salg av eiendom som har vært holdt i mer enn ett år. Denne typen gevinst beskattes med en lavere sats enn alminnelig inntekt, noe som gjør det til et attraktivt alternativ for investorer som ønsker å maksimere fortjenesten. For å kvalifisere for den reduserte skattesatsen må eiendommen klassifiseres … Les mer

Eiendomsinvesteringsgruppe (REIG)

A Real Estate Investment Group (REIG) er et selskap eller organisasjon som samler penger fra investorer for å kjøpe eiendom. Gruppen har da ansvar for å vedlikeholde og forvalte eiendommen, samt finne leietakere og kreve inn husleie. REIGs kan være et godt alternativ for investorer som ønsker å være involvert i eiendom, men som ikke … Les mer

Hva betyr landlåst?

Landlåst betyr at et stykke eiendom ikke har direkte tilgang til et vann. Dette kan gjøre det vanskelig å utvikle eiendommen, siden vann er nødvendig for mange byggeprosjekter. I noen tilfeller kan landfast eiendom kjøpes for en lavere pris, siden det ikke er like ønskelig som eiendom med vanntilgang. Kan du få pant i en … Les mer

bruttoinntektsmultiplikator

Bruttoinntektsmultiplikatoren (GIM) er en rask måte å estimere verdien av en utleieeiendom på. For å beregne GIM deler du eiendommens kjøpesum med brutto årlig leieinntekt. For eksempel, hvis du kjøper en eiendom for $200 000 og den genererer $20 000 i årlig leie, vil GIM være 10 ($200 000/$20 000). GIM er en populær beregning … Les mer