Hva er tapt fortjeneste?

Dette begrepet kan sies å være en blanding mellom økonomiske og juridiske begreper, noe som betyr at vi må ha en grunnleggende forståelse av begge deler. Generelt refererer begrepet tap av fortjeneste (i henhold til artikkel 1106 i borgerloven) til fortjenesten som har opphørt å bli oppnådd som et resultat av det faktum man er … Les mer