Hva er en noteringsavtale?

En noteringsavtale er en kontrakt mellom en boligeier og en eiendomsmegler som gir megler enerett til å markedsføre og selge boligen. Avtalen spesifiserer vilkårene for forholdet, inkludert lengden på avtalen og agentens provisjon. Når en selger signerer en noteringsavtale, hvem er de faktiske kontraktspartene? Noteringsavtalen er en kontrakt mellom selger og noteringsmegler. Noteringsmegleren ansetter deretter … Les mer

Kontanthandel Definisjon

En kontanthandelsdefinisjon er en type transaksjon der kjøperen betaler for verdipapiret med kontanter på stedet, i stedet for på andre måter som å låne. Dette i motsetning til andre typer transaksjoner, som for eksempel marginhandel, hvor kjøperen bare kan legge opp en brøkdel av den totale kjøpesummen og finansiere resten gjennom låneopptak. Hva er marginhandel … Les mer

Hva er skattefradrag?

Trekk i økonomiske og finansielle termer er handlingen med å trekke helt eller delvis fra et økonomisk beløp som veier på en bestemt handling eller vare. Begrepet trekk gjelder også for en ting, gjenstand eller økonomisk mengde når den er fradragsberettiget. Lettelsen er derfor en reduksjon på en viss økonomisk byrde. Når noe er fradragsberettiget, … Les mer

Kategorier T