Hvem er kvalifiserte institusjonelle kjøpere (QIBs), og hva er kvalifikasjonene?

Hvem kvalifiserer som en kvalifisert institusjonell kjøper (QIB)? Hva skjer hvis QIB ikke abonneres? Hvis en QIB ikke tegnes, kan følgende ting skje: 1. Selskapet kan kanskje ikke skaffe nok kapital. 2. Selskapet kan måtte tilby flere aksjer til en lavere pris, noe som kan utvanne verdien av eksisterende aksjonærers beholdning. 3. Selskapet kan måtte … Les mer

83(b) Valg: Hvordan arkivere og når det skal arkiveres

Hvordan foreta et 83(b)-valg: En skattestrategiguide Kan du foreta et 83b-valg på ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner? Et 83(b) valg er et ugjenkallelig valg gjort av en ansatt for å bli beskattet på den virkelige markedsverdien av begrensede aksjer på tildelingstidspunktet, i stedet for når restriksjonene bortfaller. Valget gjøres på skjema 83(b) og arkiveres til IRS innen 30 … Les mer

Hva er timing for verdipapirfond?

Verdipapirfond timing er prosessen med å ta investeringsbeslutninger basert på en forventet endring i markedet. Mange investorer tror at de kan forutsi når markedet vil stige eller falle, og de bruker denne informasjonen til å ta beslutninger om når de skal kjøpe eller selge aksjefondsandeler. Det er imidlertid vanskelig å gjennomføre timing for verdipapirfond på … Les mer