Fasiliteter

Et fasiliteter er en egenskap ved en eiendom som gjør det morsommere eller praktisk å bo der. Fasiliteter kan inkludere ting som et svømmebasseng, et treningssenter, et klubbhus og så videre. De kan også inkludere ting som et godt skoledistrikt eller en lav kriminalitetsrate. Hva er forskjellen mellom fasiliteter og fasiliteter? Fasiliteter er funksjoner som … Les mer

Hva er sosial virksomhet?

En sosial virksomhet er en virksomhet der aktivitetene er rettet mot å bidra på en eller annen måte til samfunnet, og i sin tur genererelønnsomhetgjennom forretningssuksess. Sistnevnte refererer til det faktum at sosiale selskaper søker å oppnå fordeler med sin aktivitet, og beveger seg bort fra ideelle selskaper. Kjennetegn ved den sosiale virksomheten Sosiale virksomheter … Les mer

Kategorier S