Hva er et offentlig aktivum?

I følge spansk lov kalles det offentlig eiendom eiendelerog varer i det offentlige rom, som også tjener den generelle og offentlige bruken av samfunnet, og kaller settet med offentligrettslige eiendeler kalt demanio. Eiendomsmidler for offentlig eiendom er derfor eiendeler som inngår i offentlige forvaltninger, enten fordi de er underlagt offentlig bruk eller fordi deres eierskap … Les mer

Kategorier B