Hva er kjøpere eller selgere «på saldo»

Begrepet «On Balance» refererer til tilstanden i markedet der det er like mange kjøpere og selgere. Dette kan også omtales som et «nøytralt» marked. I et marked som er i balanse er det ingen klar retning da antall kjøpere og selgere er jevnt matchet. Dette kan sees på som en konsolideringsperiode før markedet fortsetter i … Les mer