Hva er bootstrapping?

Hva det betyr og hvordan det brukes til å investere. Bootstrapping er et begrep som brukes i næringslivet for å beskrive prosessen med å starte og vokse et selskap med begrensede ressurser. Bootstrapping brukes ofte av gründere som har en begrenset mengde kapital, og trenger å komme raskt i gang med virksomheten. Bootstrapping kan være … Les mer