Hva er en registrert rektor?

En registrert oppdragsgiver er en person som er registrert hos Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) og er autorisert til å utføre visse funksjoner på vegne av et megler-forhandlerfirma. Disse funksjonene inkluderer å føre tilsyn med registrerte representanter, håndtere kundeklager og delta i firmaets markedsføringsaktiviteter. Begrepet «registrert oppdragsgiver» brukes for å skille disse personene fra andre … Les mer

Annet omfattende grunnlag for regnskap (OCBOA)

Begrepet «Other Comprehensive Basis of Accounting (OCBOA)» refererer til et regnskapsgrunnlag som brukes i tillegg til, eller i stedet for, allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP). OCBOA-regnskap kan utarbeides ved å bruke en av flere metoder, inkludert kontantgrunnlaget, det modifiserte periodiseringsgrunnlaget eller skattegrunnlaget. Det kreves ikke at OCBOA-regnskapet utarbeides i samsvar med GAAP, men det skal gi … Les mer

Hva er effektivitet?

Det sies at en økonomisk agent skiller seg ut for sin effektivitet når den utfører oppgaven eller funksjonen som er tildelt den i samsvar med de tidligere fastsatte forholdene. Konseptet effektivitet brukes også som et synonym for effektivitet. Definisjonen av effektivitet innen økonomi refererer til graden av oppfyllelse av målene som kan oppnås ved å … Les mer

Kategorier E