Nash Equilibrium: Hva er det, eksempler og fangens dilemma

. Nash Equilibrium: How Game Theory Works, Examples, Plus Prisoner’s Dilemma Hva er den beste strategien i fangers dilemma? Det er noen forskjellige måter å nærme seg fangenes dilemma på. Den vanligste måten er å prøve å finne en Nash-likevekt, som er et sett med strategier der ingen spillere kan forbedre utbetalingen ved å endre … Les mer

Hva er en AAA-kredittvurdering?

En kredittvurdering er en vurdering av kredittverdigheten til en låntaker i generelle termer eller med hensyn til en bestemt gjeld eller finansiell forpliktelse. En kredittvurdering utstedes vanligvis av et kredittvurderingsbyrå, som bruker et standardisert ratingsystem for å vurdere kredittverdigheten til en låntaker. AAA-kredittvurderingen er den høyeste kredittvurderingen som kan tildeles en låntaker. En AAA-rating indikerer … Les mer