Hva er en eiendel?

Definisjon, typer og eksempler. Hva er en eiendel? En eiendel er alt som har økonomisk verdi og kan eies eller kontrolleres for å produsere positiv økonomisk verdi. Eiendeler kan enten være fysiske eller immaterielle, og kan klassifiseres som enten reelle eller finansielle. Reelle eiendeler er fysiske ressurser som brukes i produksjon av varer eller tjenester, … Les mer