Combat Pay

Kamplønn er en type lønn eller kompensasjon som betales til soldater, sjømenn, flyvere og marinesoldater i tillegg til deres vanlige lønn, godtgjørelser og fordeler. Det er ment å gi ekstra økonomisk bistand til tjenestemedlemmer som er utplassert i kamp eller andre farlige tjenesteområder. kamplønn er skattepliktig inntekt og er underlagt alle gjeldende føderale, statlige og … Les mer