Hva er insentivdistribusjonsrettigheter (IDR)?

Incentivfordelingsrettigheter (IDR) er en type kompensasjon som en komplementær (GP) i et kommandittselskap mottar fra kommandittselskapet. Fastlegen har typisk rett til en viss prosentandel av partnerskapets overskudd, men IDR lar fastlegen motta en større prosentandel av overskuddet over en viss terskel. IDR er ment å oppmuntre fastlegen til å øke partnerskapets fortjeneste, og det er … Les mer