Hva er frivillig overholdelse?

Frivillig etterlevelse av skattelovene er hjørnesteinen i selvvurderingssystemet. Det er avgjørende for å lykkes med egenvurdering at skattytere frivillig overholder sine skatteforpliktelser. Frivillig overholdelse betyr at skattebetalere overholder skattelovene uten at skattemyndighetene trenger å kontinuerlig overvåke og håndheve overholdelse. IRS er avhengig av at skattebetalere frivillig overholder skattelovene fordi de ikke har ressurser til å … Les mer