Kapitalbuffer

En kapitalbuffer er en del av en banks kapital som er i overkant av beløpet som kreves av regulatorer. Bufferen er utformet for å gi en dempe mot tap og bidra til å sikre stabiliteten i det finansielle systemet. Bankene er pålagt å opprettholde et visst kapitalnivå, som er pengene banken har for hånden for … Les mer

Rullende avkastning

Begrepet «rullende avkastning» refererer til avkastningen som en investering genererer over en bestemt tidsperiode. For eksempel, hvis en investering har en rullerende avkastning på 10 %, betyr dette at den har generert en avkastning på 10 % det siste året. Rullende avkastning brukes ofte av investorer for å måle ytelsen til en investering over tid. … Les mer