Hva er en gren?

I de fleste tilfeller har selskaper visse virksomheter, som har et avhengighetsforhold til de forskjellige hovedkvarterene (opprinnelse) og kommer fra andre filialer. Filialene ble født som et resultat av utvidelse av virksomheten, alt med sikte på å få flere kunder eller dekke et større markedsfelt. Alt dette gir en stor territoriell spredning av forretningsaktiviteter. Grenegenskaper … Les mer

Kategorier G