Bakvaskelse Definisjon

Baktalelse er en falsk og ærekrenkende uttalelse om noen uten noen juridisk begrunnelse. Det regnes som en form for ærekrenkelse, og er straffbart ved lov i mange land. Det finnes to typer bakvaskelse: injurier og bakvaskelse. Injurier er en skriftlig ærekrenkende uttalelse, mens bakvaskelse er en muntlig ærekrenkende uttalelse. Baktalende uttalelser kommer ofte i øyeblikkets … Les mer