Hva er skatteutgifter?

Visste du at skattefordeler har konsekvenser? Nærmere bestemt består disse effektene av utgifter som forvaltningen må påta seg siden det er det som gir skattefordelene. Derav økonomisk begrep skattekostnader, fravær av inntekt eller negativ inntekt mottatt av forvaltningen. Hva er skatteutgifter til? Skatteutgifter er måten forvaltningen prøver å omfordele ressurser mellom skattebetalere og de ulike … Les mer