Flat Bond Definisjon

En flat obligasjonsdefinisjon er en type rentesikkerhet der kupongbetalingene er like over obligasjonens levetid. Med andre ord, kupongbetalingene øker eller synker ikke over tid. Begrepet «flat» refererer i denne sammenheng til at betalingene alltid er de samme. Hva betyr det å være flat i handel? I rentehandel refererer det å være flat til å ikke … Les mer