Hva er kommutering?

Kommutering er prosessen med å konvertere en livrente til et engangsbeløp. Dette kan gjøres av en rekke årsaker, for eksempel hvis livrenteinnehaveren trenger tilgang til en stor sum penger for en engangsutgift. I de fleste tilfeller vil pendling resultere i at livrenteinnehaveren får en mindre samlet utbetaling enn om de hadde beholdt livrenten og mottatt … Les mer

Hva er Private Equity?

Begrepet private equity er en type finansiell aktivitet som består av kjøp av en enhet som er spesialisert i investeringskapital av et annet selskap med høyt vekstpotensial i bytte mot å kontrollere en majoritetsprosent av selskapets handlinger. På denne måten vil det bli hovedeier av selskapet midlertidig, siden målet for de nye lederne er å … Les mer

Kategorier P