Hva er finansielle operasjoner?

Finansiell drift er utveksling av finansiell kapital som er avtalt mellom dere långivere y låntakere under tilsvarende forhold, i henhold til finansloven, mellom hovedsteder levert mellom en part og en annen. Begge parter (bestemmelsen og kontraprestasjon) må være økonomisk likeverdig. Med andre ord må den finansielle summen av nyttekapitalen (S) og den finansielle summen av … Les mer