Hva er lavkonjunktur?

En lavkonjunktur kalles en nedgang og nedgang i økonomisk aktivitet i løpet av en viss tidsperiode. Resesjonen påvirker produksjon, sysselsetting, inntekt og andre indikatorer. For at det skal være en lavkonjunktur, sies det offisielt at den årlige endringsgraden for BNP det er negativt i to påfølgende kvartaler. Vanligvis kalles resesjonen for "mager" perioden. Resesjonen er … Les mer