Hva er ROCE?

ROCE er forkortelsen på engelsk for Return On Capital Employed, som på spansk betyr lønnsomhet av sysselsatt kapital. ROCE er et forhold som brukes til å kjenne lønnsomheten til et selskap, siden det gjør det mulig å kjenne selskapets kapasitet til å generere inntekter basert på kapitalen som er brukt. Dette forholdet brukes i finanssektoren, … Les mer