Hva er EBITDA?

Betydningen av EBITDA er en finansiell indikator som søker å spesifisere fortjenesten eller fortjenesten oppnådd av et selskap eller prosjekt, uten å ta hensyn til skatter, finansielle utgifter og andre regnskapskostnader som ikke innebærer utstrømning av kontanter, for eksempel avskrivninger, renter, skatter og avskrivninger. Hovednytten av EBITDA er at den presenterer resultatene av et prosjekt … Les mer