Hva er inntekt per innbygger?

Inntekt per innbygger, også kjent som BNP per innbygger, er data som brukes i makroøkonomi for å måle den økonomiske utviklingen i et land og dets rikdom. Inntekt per innbygger har vanligvis blitt brukt som en indikator på et lands sosiale velvære, og forstå at når det er høyere inntekt per innbygger i et land, … Les mer