En ordrebok er en oversikt over alle utestående bestillinger for et verdipapir eller annen eiendel, ordnet etter pris

En ordrebok er en liste over alle utestående kjøps- og salgsordrer for et bestemt verdipapir eller annen eiendel. Hva er forskjellen mellom ordrebok og handelsbok? Ordreboken er en oversikt over alle utestående bestillinger for et verdipapir. Det inkluderer prisen og antallet for hver ordre. Handelsboken er en oversikt over alle handler som er utført for … Les mer

Forstå resterende egenkapitalteori

The Residual Equity Theory er en teori som sier at egenkapitalen til et firma er restverdien av firmaets eiendeler etter at alle forpliktelser er betalt. Denne teorien er basert på antakelsen om at målet for firmaets ledelse er å maksimere aksjonærverdien. Under denne teorien er verdien av firmaets egenkapital lik nåverdien av de forventede fremtidige … Les mer

Hva er avkorting?

Avkorting innebærer muligheten for å erstatte originaldokumentene med datastyrte poster for innsamling gjennom betalingssystemer. Det er en prosedyre der enheten som tar et dokument overfører informasjonen om den til den frigitte enheten uten å måtte sende originaldokumentet "avkortet" for å utføre operasjonen. Dokumentene som kan avkortes er sjekker, gjeldsbrev betalinger på nåværende konto eller direkte … Les mer

Kategorier A