Definisjon av seriell korrelasjon

Seriekorrelasjon er graden av sammenheng mellom en gitt verdi og den forrige verdien i en tidsserie. En tidsserie er en sekvens av datapunkter, typisk bestående av målinger gjort ved påfølgende tidspunkter. Graden av sammenheng kan være positiv (de to verdiene beveger seg i samme retning), negativ (de to verdiene beveger seg i motsatte retninger) eller … Les mer

Investment Banking: Hva det er, hva investeringsbankfolk gjør

Investment Banking: Hva det er og hva Investment Bankers gjør. Hva er det grunnleggende innen investeringsbanktjenester? Det er fire hovedtyper investeringsbanker: kommersielle banker, handelsbanker, investeringsbanker og universelle banker. Forretningsbanker er den vanligste typen investeringsbank. De gir lån, kreditt og andre finansielle tjenester til bedrifter og enkeltpersoner. Handelsbanker er banker som gir kapital til virksomheter i … Les mer