Hva er en finansinstitusjon?

Finansinstitusjoner er organisasjoner som er spesialiserte i akkumulering av kapital og levering av finansielle tjenester til de ulike økonomiske aktørene i samfunnet. De er selskaper som vanligvis fungerer som mellomledd og som letter strømmen av penger gjennom økonomien. Nedenfor finner du de forskjellige typer institusjoner eller finansielle enheter som eksisterer for øyeblikket, deres hovedegenskaper og … Les mer

Kategorier F

Hva er makroøkonomi?

Makroøkonomi er en del eller gren av Economía, som har som mål å studere den samlede størrelsen som tilsvarer et økonomisk system. Størrelsen er generelt etablert for et bestemt land eller territorium. I makroøkonomiske termer forstås nasjonalinntekt som settet med varer og tjenester produsert i en nasjonal økonomi innen et år. Det representeres vanligvis av … Les mer