Hva er volatilitet?

Definisjonen av volatilitet er mekanismen som måler variasjonen i banene eller svingningene i prisene, renter, av lønnsomheten til en finansiell eiendel og enhver finansiell eiendel på markedet. Når prisen på en eiendel gjenspeiler mange bevegelser og veldig raskt, sies det å være veldig volatil og bare måler fondets tidligere resultater. Hva er volatilitet i økonomi? … Les mer