Akseptordefinisjon

I bank er en akseptordefinisjon en juridisk definisjon som refererer til en person som er autorisert til å akseptere veksler på vegne av en annen person.

Hva betyr bankbegrepet?

En bankperiode er en tidsperiode hvor et lån eller annen økonomisk avtale er i kraft. Lånets løpetid på et banklån er vanligvis satt på tidspunktet for låneoppstart og kan ikke endres uten samtykke fra begge parter. Lengden på løpetiden kan variere avhengig av type lån, men er typisk ett til fem år for et privatlån, og fem til 30 år for et boliglån. Hvem aksepterer en regning? Aksepter av en regning er den som signerer den, og dermed erkjenner at de vil betale det skyldige beløpet.

Hva er meningen med akseptoren?

Akseptøren er enheten som godtar å akseptere et betalingsinstrument, for eksempel en sjekk, veksel eller veksel, i bytte for varer eller tjenester. Akseptøren er typisk en finansinstitusjon, for eksempel en bank, som godtar å betale instrumentets pålydende verdi når det presenteres for betaling.