Definisjon av inntekter uten GAAP

Non-GAAP inntektsdefinisjon er et mål på økonomisk ytelse som ekskluderer eller inkluderer visse elementer for å gi investorer et mer nøyaktig bilde av et selskaps underliggende forretningsresultat. Ikke-GAAP-inntekter brukes ofte av selskaper for å gi investorer en bedre forståelse av deres kjernelønnsomhet, ettersom den ekskluderer engangsposter eller elementer som ikke er indikasjoner på pågående drift. … Les mer

Hvordan et leiealternativ fungerer og hjelper med en forskuddsbetaling på et hjem

En leieopsjon er en avtale mellom en leietaker og en utleier som gir leietaker rett til å kjøpe eiendommen til en fastsatt pris i løpet av leieperioden. Leietaker betaler utleier et ikke-refunderbart opsjonsgebyr og en månedlig premie i tillegg til husleien. Opsjonsgebyret og premien påløper kjøpesummen dersom leietaker benytter opsjonen til å kjøpe eiendommen. Leiealternativet … Les mer

Latvian Lats (LVL) Definisjon

Den latviske lats, også kjent som «lats» er den offisielle valutaen i Latvia. Den er delt inn i 100 santims. Den latviske lats ble introdusert i 1922, og erstattet den latviske rublis. I Independent Latvia (1918-1940) var den latviske lats også navnet på valutaen. Den latviske lats ble gjeninnført i 1993, og erstattet den sovjetiske … Les mer

Skatteregnskap

Skatteregnskap er prosessen med å utarbeide regnskap for skatteformål. Dette inkluderer beregning av skyldig skatt, innlevering av selvangivelse og forberedelse til revisjon. Skatteregnskapsførere må være godt kjent med skatterett og ha en dyp forståelse av finansregnskap. Selv om skatteregnskap ligner på finansregnskap, er det noen viktige forskjeller. For det første er skatteregnskap fokusert på skatt, … Les mer

Hva er en velgjører?

En velgjører er en person som gir en veldedig donasjon, vanligvis av penger, varer eller tjenester, til en person, organisasjon eller sak. Hva kalles en pengegave? En pengegave kalles en donasjon. Hva er de 5 donasjonstypene? Det finnes mange typer veldedige donasjoner, men de vanligste er penger, klær, mat, varer og blod. 1. Pengedonasjoner Pengedonasjoner … Les mer

Tradisjonell teori om kapitalstrukturdefinisjon

Den tradisjonelle teorien om kapitalstrukturdefinisjon sier at et firmas optimale eller ideelle kapitalstruktur er blandingen av gjeld og egenkapital som minimerer kapitalkostnadene. Teorien bygger på forutsetningen om at markedsverdien til et selskap er nåverdien av dets fremtidige kontantstrømmer, og at kapitalkostnaden er alternativkostnaden for alle midlene som brukes til å finansiere en virksomhets drift. Den … Les mer

Kapasitet

Kapasitet refererer til mengden produksjon som et selskap kan produsere gitt sine nåværende ressurser. Det er vanligvis uttrykt som en maksimal mengde som kan produseres i en viss tidsperiode, for eksempel per dag, per uke eller per måned. Begrepet kan også referere til mengden av produkter eller tjenester som et selskap kan tilby gitt sitt … Les mer

Realisert gevinst

En realisert gevinst er en fortjeneste som oppstår ved salg av et verdipapir eller annen eiendel. Begrepet brukes for å skille disse gevinstene fra urealiserte gevinster, som er gevinster som eksisterer på papiret, men som ennå ikke er realisert gjennom et salg. For at en gevinst skal kunne realiseres, må eiendelen selges for mer enn … Les mer

Hva er frykt- og grådighetsindeksen?

Frykt og grådighet-indeksen er et mål på hvordan investorer har det med markedet, der «frykt» er representert med et lavt tall og «grådighet» er representert med et høyt tall. Indeksen er basert på syv faktorer: aksjekurs, volatilitet, put/call-forhold, etterspørsel etter søppelobligasjoner, statsrenter, markedsbredde og gullpris. En lesning på 0-20 betyr at investorer er «redd», 21-40 … Les mer

Walmart-effekten

«Walmart-effekten» er den økonomiske påvirkningen lokalsamfunn opplever når en Walmart-butikk åpner. Effekten er typisk negativ, ettersom små bedrifter blir drevet ut av virksomheten av konkurransen fra Walmart. Dette kan føre til tap av arbeidsplasser og en nedgang i det lokale skattegrunnlaget. Effekten kan også være positiv, ettersom Walmart bringer nye arbeidsplasser og investeringer til samfunnet. … Les mer