I urolige tider som dette anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre autoriserte rådgivere. Vårt generelle råd er at du opprettholder din månedlige fondssparing samtidig som du vurderer sammensetning av dine fond.

 

Klikk her for å lese mer om spareren.Dette er et tilbud om rådgivning til deg som er på jakt etter den langsiktige avkastningen i rente- og aksjemarkedet tilpasset dine av-kastningsmål og din risikoprofil.

Klikk her for å finne ut mer.
 
 
Vi gjør oppmerksom på at det blir tatt lyd-opptak av alle våre telefonsamtaler.


Dette er et tilbud til deg som handler mye og ofte og som er glad i risiko. Bruk megler-bordet vårt eller handle selv på nett 24 timer i døgnet.


Klikk her for kurser og mer info.

 

RISIKOADVARSEL

Å investere i verdipapirer innebærer alltid en risiko. Verdipapirene kan øke så vel som minske i verdi og det finnes ingen garanti for at du får tilbake hele beløpet du har investert. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Nøkkelinformasjon om verdipapirfond finner du på de respektive fondsforvalternes hjemmesider. Før du investerer i et fond bør du ha lest fondets nøkkelinformasjon.

CFD og valuta handles med marginkrav, og innebærer en høy risiko for din kapital da en relativ liten markedsbevegelse kan medføre en vesentlig endring i verdien av kontraktene dine. Vi vil presisere at du ved marginhandel kan risikere å tape mer enn investert kapital, og at kontoen i verste fall kan komme i overtrekk. Handel med gearing (marginkrav) er ikke hensiktsmessig eller egnet for alle investorer, og det er derfor særdeles viktig at du fullt ut forstår risikoen forbundet med produktene. Dersom du på noen måte er i tvil bør du søke uavhengig råd. Finanssenteret AS er underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet.

Finanssenteret gjør oppmerksom på at transaksjonskostnadene beregnes på hver handel, og at det ved hyppig handel må vurderes om den samlede transaksjonskostnaden vil utgjøre et såpass avkastningsreduserende element at man bør avstå fra å handle ofte. Finanssenteret fraråder på generelt grunnlag såkalt daytrading,